Uit elkaar groeien

Mijn broer en ik zijn de laatsten in onze familie. We zijn erg uit elkaar gegroeid wat betreft opleiding, capaciteiten, inkomsten. Als oud-ambtenaar heb ik het beter dan hij, en ik help hem. Onze opvattingen verschillen sterk. Hij uit zich steeds extremer, in boosheid op overheid en ambtenaren, zonder bewijs, op de sociale media. Ik kan het niet mee verdragen. Wat moet ik doen?