Beschermd wonen

0
0

Hoe regel je beschermd wonen? Is dat in een verpleeghuis?

Gemarkeerd als spam
Geschreven door
Gevraagd op 22 mei 2021 22:23
816 Bekeken
0
Privé antwoord

Beschermd wonen is vaak bedoeld voor mensen met dementie. Ze verblijven op een gesloten afdeling van een verpleeghuis. Het is belangrijk dit vroegtijdig te regelen. Want een goede plek vinden is vaak ingewikkeld en kost tijd. Vind een casemanager die de wegen weet of vindt. Er is een officiële indicatie nodig, tenzij men een plek in een particulier zorghuis kan betalen. Soms is reserveren mogelijk. Denk ook na wie dan zijn huisarts wordt. Op een complexe manier gaan er kosten spelen, een deel direct, een deel op termijn, eventueel met bijdragen uit het vermogen. Een spoedopname kan eens nodig zijn, bv. omdat de mantelzorger ziek wordt of een pols breekt, e.d. Voldoende hulp thuis heeft de voorkeur, maar is lastig te regelen. Bij spoedplaatsing moet men wel eens een plek heel ver weg accepteren met veel minder bezoek mogelijk dan gewenst. Een ultraspoedregeling buiten werktijd betekent soms 112 bellen en onderbrengen op een noodopvang. Soms is overplaatsing nodig. En later terugverhuizen naar een verpleegplek in de eigen buurt is erg ingewikkeld. Maar een feit is dat te vaak mensen dit vinden van een geschikte plek te lang uitstellen.
Opname in een verpleeghuis kost tijd (indicatie, zoeken, wachttijden) en heeft financiële gevolgen. De verplichte bijdrage kan oplopen tot maximaal 30000 euro per jaar (2021), en is afhankelijk van het inkomen. Bij heel weinig inkomen zijn geen extra kosten. Vaak kost de zorg circa 100000 euro per jaar per persoon. Die kunnen al lopen zodra een indicatie is gegeven, dus nog voor opname. Een plaats kan vaak maanden na toestemming van het bureau vrij komen. (220521)

Gemarkeerd als spam
Geschreven door
Anwoord op 22 mei 2021 22:24