Besmetting met corona-virus

Hoe raak je besmet met corona-virus? Is dit virus erg besmettelijk? Hangt dit samen met de leefsituatie?