Dreigbrieven, identiteitsfraude

0
0

Vraag. Ik kreeg een verkeerde rekening, nu een dreigbrief, dat de deurwaarder beslag gaat leggen en wordt zo gedwongen mijn bankgegevens af te geven. Wat te doen?

Gemarkeerd als spam
Geschreven door
Gevraagd op 1 december 2014 14:48
1292 Bekeken
0
Privé antwoord

We gaan er van uit dat je beslist geen betaling hoeft te doen.
Veel mensen worden opgelicht met rare rekeningen. Criminelen maken bewust bang met intimiderende telefoons en brieven. Ze slagen het beste bij mensen die snel van slag zijn. Door hoge leeftijd, ziekte, vergeetachtigheid of een angstige aard. Ze voeren de druk op door ook te eisen dat iets heel snel moet gebeuren. Blijf rustig en vraag de eiser om alles schriftelijk aan te tonen. Vraag niets meer en herhaal je vraag, desnoods tien keer. Blijf vriendelijk.
Als je een rechtsbijstandsverzekering heb, handel je in nauw overleg met de jurist van die verzekring. Soms is niets doen genoeg. Maar als er identiteitsfraude speelt: dus een ander in jouw naam bestellingen doet en jou wil laten betalen. Meld dit dan de politie via de wijkagent. Uiteraard in overleg met je rechtsbijstandsverzekering. Noteer alles op datum (logboek), vanaf het begin. Doe wat zij adviseren, als je het er mee eens bent. Als je daarmee instemt, kan je opvolgen wat zij adviseren. Soms nemen ze de correspondentie over. Dan doe je niets meer dan alles naar je rechtsadviseur zenden. Laat je eiser of incassobureau dat ook doen.
Bespreek met een vertrouweling, je buddy (kind, buurman) hoe je dit verder regelt. Overleg met je bank of zelfs de wijkagent. Bij herhaling vraag je tijd om ‘het uit te zoeken’. Nogmaals: overleg uitsluitend schriftelijk met de eiser. Verwijs naar de politie als men blijft bellen dat jij nu iets moet doen wat niet in de haak is. Als ze blijven bellen, blokkeer hun nummer(s) en doe dat direct. Een deurwaarder treedt pas op als er een rechterlijk bevel is, dus na een rechtszaak. Deurwaarders en incassobureaus zijn dus niet gelijk, ook als ze vanuit hetzelfde bedrijf werken. Zij horen duidelijk schriftelijk aan te geven of ze je waarschuwen of een vonnis uitvoeren.
Geef geen enkel gegeven door. Zij moeten alles bewijzen, en dus jouw naam, adres, handtekening op de 'bestellingsorder' aantonen. Zeg wel dat de incassopersoon een brief van je kan krijgen. In die brief stel je dat het incassobureau door de opdrachtgever verkeerd is ingelicht. Het volgend voorbeeld kan sneller helpen:
LS. Op ontvingen ik uw brief (zie aangehecht kopie), waarin u namens Euro eist over te maken, voor . Ik heb geen koopovereenkomst met schuldeiser. Deze claim is mij geheel onbekend en onterecht. Kennelijk heeft de opdrachtgever u onjuist geïnformeerd.
Ik verzoek u om bericht van ontvangst van dit schrijven. Mocht de schuldeiser of/en u vinden dat ik toch moet betalen, dan verzoek ik toereikend bewijs, binnen 14 dagen vanaf nu (datum), dus na dat bewijs van uw ontvangst van deze afwijzing. Daarna acht ik dit dossier gesloten en verzoek ik u mij niets meer te zenden. NB per mail met bcc naar jezelf en anders aangetekend. (15-10-'21) (16-04-'023)

Gemarkeerd als spam
Geschreven door
Anwoord op 15 oktober 2021 22:32