Dolen en dwalen bij dementie

0
0

Mijn buurman met dementie woont thuis. Hij dwaalt op niet voorspelbare tijden over straat, soms half gekleed, soms urenlang, dan is hij uitgeput. Zijn vrouw doet haar best, maar hij weet toch het huis uit te komen. Hoe kunnen wij helpen?

Gemarkeerd als spam
Geschreven door
Gevraagd op 22 mei 2021 22:19
849 Bekeken
0
Privé antwoord

Dit blijkt complex. Zie ook oppassen bij dementie. Ga na hoeveel hulp en steun je kan en wil geven. Er is geen behandeling. Dementie komt veel voor, neemt traag of snel toe, de patiënt kans steeds minder. Je kan alleen verzorgen en aardig zijn. Dwalen en zwerven komt vrij vaak voor. Dit stopt als de patiënt niet meer kan lopen. Intussen kan de patiënt verdwalen, uitgeput vallen en iets breken, onderkoeld raken, etc. Dwalen is extra gevaarlijk op de fiets en in de auto. Soms wordt dit dwalen niet herkend omdat de patiënt het met vlot praten verbergt. Zwerfdrang is een reden voor beschermd wonen. Dit kan zelden thuis, dus volgt opname in een verpleeghuis met een gesloten afdeling. Daar zijn ruimten waar de zwerfdrang weinig kwaad kan. De patiënt kan dan met goede begeleiding naar buiten. Kijk ook daar dat hij niet te lang rondloopt, om uitgeput vallen te voorkomen, zelfs in een instelling. Maar een verpleeghuis heeft voor- en nadelen. Lees ‘over verpleeghuizen’.
Er is meer. De demente persoon is handelingsonbekwaam. Hij of zij kan niet meer goed beslissen. Dit dient notarieel worden vastgelegd. Meestal krijgt de vaste partner en mantelzorger zeggenschap over de demente persoon. Altijd wil de patiënt thuis blijven wonen, en de mantelzorger wil dat ook. Buurvrouw kan het zo druk hebben met haar zieke man, dat alles goed overdenken lastig gaat. Ze moet letten op een volwassen peuter: een volle dagtaak. Er zijn veel aandachtspunten, waaronder in hoeverre geldt nog een aansprakelijkheidsverzekering bij ongelukken? Zoek een vaste zorgcoach – die niet snel wisselt en ook helpt formulieren correct in te vullen. Dit is ook handig voor helpers om te weten. Praat vriendelijk hierover met buurvrouw. En is er een buddy, die altijd haar kan vervangen bij haar acute uitval?
Ga na hoe je kan helpen: met de buurman wandelen, op hem passen zodat de buurvrouw enkele uren op adem kan komen? Probeer hem tot rust te brengen. Zoek uit hoe dit kan. Als hij je kent kan je met bv. masseren van zijn rug hem kalmeren. Om daarna samen ergens gezellig te zitten. Bv. in een Odensehuis. Denk heel ruim: bv. leuke filmpjes op je telefoon bekijken. Wat helpt is een zorg-logboek, is die er? Zijn er al helpers? Zoek anders meer helpers, om een hulpteam samen te stellen. Vraag of buurvrouw een noodplan heeft als zij mocht uitvallen; door ziekte, val, operatie, hoe wordt de zorg dan? Zo niet, help haar met het opstellen ervan.
In afwachting van een plek voor beschermd wonen (zie aldaar), - dit kan wel twee jaar duren -, kunnen hulpmiddelen helpen. Bv. een bel die rinkelt als hij naar buiten gaat. Als de demente persoon toch buiten komt, ga dan zijn tracer na (als hij die heeft én draagt), en neem bij het zoeken direct contact op met kennissen, de wijkagent, de sociale media om samen te zoeken. Ga zoeken met een grote dikke (regen)jas en wat water om – na het vinden - hem warm te kleden en drinken te geven. De jas om hem heen kan hem rustig maken. Denk ook een ‘’behandelde’’ telefoon laten dragen waar met een druk op elke toets de buddy wordt bereikt, die goed hulp kan regelen. (210221) (210521).

Gemarkeerd als spam
Geschreven door
Anwoord op 22 mei 2021 22:20