Groepsimmuniteit

Wat is groepsimmuniteit? Is dit belangrijk? Hoe wordt dit bereikt? Kan hiervoor geprikt worden?