Hoe vaak helpen. Moreel beraad. Grens stellen

0
0

Wij zijn een mantelzorger en een vrijwilliger. De persoon die wij helpen laat zich heel moeilijk helpen. Ze werkt niet mee, is wispelturig, onaardig. Wat we ook doen, het is vaak niet goed. Ze kan echter niet buiten hulp en zorg. Maar dit houden we niet vol. Wanneer moeten we met onze hulp maar stoppen?

Gemarkeerd als spam
Geschreven door
Gevraagd op 10 oktober 2015 23:24
1007 Bekeken
0
Privé antwoord

Dit is erg vervelend en heel zwaar. En komt vaker voor dan we denken. Er zijn dilemma’s. Beleg een moreel beraad tussen alle betrokkenen, eerst zonder de hulpbehoevende. Schrijf vragen op. Bespreek ze. Noteer de uitkomsten en de afspraken over de verdere hulpverlening. Als de hulpbehoevende aanspreekbaar is, leg dan de uitkomsten aan haar uit. Doe dat een paar keer. Een uitkomst kan zijn dat men de huisarts gaat melden er mee te stoppen. Of dat men nog drie keer een goede poging doet en afhaakt als het niet goed lukt. Of dat men een deskundige – bv. een gedragstherapeut – inschakelt die de hulpbehoevende begeleidt en tot medewerking probeert te bewegen. Zij moet meewerken. Hopelijk lukt dit, maar het lukt niet altijd. Voel je daar dan niet schuldig over. Je hebt je best gedaan. In een studie wordt gemeld dat misschien mensen met een devote geloofsovertuiging de nodige hulp kunnen bieden. Zoals ooit nonnen het eenvoudigste werk onder de moeilijkste omstandigheden volhielden, omdat ze geloofden in het hiernamaals beloond te worden. (11-10-15).

Gemarkeerd als spam
Geschreven door
Anwoord op 10 oktober 2015 23:25