Hoe vaak helpen. Moreel beraad. Grens stellen

Wij zijn een mantelzorger en een vrijwilliger. De persoon die wij helpen laat zich heel moeilijk helpen. Ze werkt niet mee, is wispelturig, onaardig. Wat we ook doen, het is vaak niet goed. Ze kan echter niet buiten hulp en zorg. Maar dit houden we niet vol. Wanneer moeten we met onze hulp maar stoppen?