Lachen en zingen

Men vertelt dat lachen gezond is. Ik ben alleen en eenzaam. Hoe kan ik dan lachen?