Meer zieken dan inwoners

Opgeteld heeft Nederland meer zieken dan inwoners, dit komt vooral door de bejaarden. Hoe zit dit?