Steeds de vraag om nog meer te doen

Ik heb een baan en help een paar uur per dag mijn chronisch zieke moeder, bij elkaar 20 uur per week. Dat is niet voldoende. Van de gemeente komt een goede ziekenverzorger extra helpen, ook in het huishouden van mijn moeder. Dat is hard nodig. Toch wordt elke maand mij dringend gevraagd nog meer te doen voor mijn moeder. Dit gaat me nu de keel uithangen. Wat moet ik doen?