Vallen en breken

Tante brak haar rechterpols. Ze loopt wankel en weigert een rollator. Wat te doen?