Vereenzaming, vervreemding

Mijn tante is heel eenzaam en bij mijn schaarse bezoeken merk ik dat ze vreemde opvattingen ontwikkelt. Daar is ze ongelukkig onder. Is hier wat aan te doen?