Wanneer naar een verpleeghuis?

Ik zorg voor mijn demente vrouw. Het is zwaar, en ik erken dat ik verzwak. Het wordt spoedig tijd voor een verpleeghuis voor haar. Hoe kan ik dit het beste doen?