Wanneer naar een verpleeghuis?

0
0

Ik zorg voor mijn demente vrouw. Het is zwaar, en ik erken dat ik verzwak. Het wordt spoedig tijd voor een verpleeghuis voor haar. Hoe kan ik dit het beste doen?    

Gemarkeerd als spam
Geschreven door
Gevraagd op 23 mei 2021 18:18
808 Bekeken
0
Privé antwoord

Dementie neemt toe, en de zorg ook. Veel mensen willen zo lang mogelijk hun geliefde thuis verzorgen. Ook als de woning minder geschikt is om iemand lang geheel te verzorgen. Maar men past zich erg aan. Op den duur vraagt de zorg voor je vrouw steeds meer uren en is wordt het meer dan een dagtaak zeven volle dagen per week. Fouten door oververmoeidheid zijn mogelijk. Vind vroeg een casemanager bij een zorginstituut of de gemeente. Vindt een buddy (zie aldaar) die de zorg zo nodig direct kan overnemen of mee-organiseren. Voor intieme zorg heeft men liefst enkele vaste verpleegkundigen of ziekenverzorgers. In bepaalde culturen acht men ook de intieme zorg de plicht van het kind, vaak een dochter. Daartoe is men niet te verplichten. Het beste is de zorg in een logboek te noteren: dagschema, wat is nodig, welke medicijnen, wat in nood, met telefoonnummers, mailadressen, sites.
De overheid stimuleert sterk dat mensen zoveel mogelijk thuisblijven, ook bij ziekte en dementie. En soms wil men meer dan redelijk is. Heel veel organisaties helpen en geven zorg. Dit kan ver gaan: verpleging, verzorging, ook wat medische behandelingen. Regelmatig beperken de kosten keuzes.
Maar om goede zorg door anderen waar te maken moeten vaak veel complexe regels worden gevolgd. Er zijn werktijden, weekenden, wachtlijsten. Het kan veel tijd, energie, organisatie kosten. Die ingewikkelde regels en formulieren veranderen regelmatig, vaak per 1 januari. Het is onmogelijk foutloos te werken. Verkeerd ingevulde formulieren geven veel extra tijd voor de correcties, vaak moet men van voren af aan weer beginnen. Regelmatig tonen instanties zich te wantrouwend. Of geven geen indicatie of uitleg omdat ze door bezuiniging bevangen zijn. Dit alles vraagt om vroegtijdig een zorgcoach vragen. Dat is iemand die de weg weet, zoekt en vindt in de doolhoven van regels en voorzieningen. Deze zorgcoach vult ook de formulieren in; omdat deze door ervaring de weg weet en dus minder fouten maakt, terwijl elke mantelzorger voor één persoon telkens alles – vaak zelf - uit moet uitzoeken, moet begrijpen, goed moet aanvragen. Als iets verkeerd is ingevuld kost dat vaak veel tijd en inspanning om het te corrigeren. Soms moet de hele procedure opnieuw. Dit alles maakt dat het ook begrijpelijk is, dat mensen dit graag uitstellen, omdat ze het al druk hebben. Het is verstandig samen met de buddy met de zorgcoach te overleggen. (23-05-21)

Gemarkeerd als spam
Geschreven door
Anwoord op 23 mei 2021 20:51