Zelfstandig en gebreken

Mijn vader is erg oud, vergeetachtig, slechthorend, ziet niet best en weet op internet slecht de weg. Toch wil hij koppig zijn financiën zelf regelen. Wat kunnen wij, de kinderen, doen?