Zorgbehoeften-kaart

Ik woon helemaal alleen en wil op een kaart opschrijven wat ik nodig heb, als ik
plotseling erg ziek word.