Zorggesprek, wat is nodig?

Ik ben oud en heb zorg nodig. Er komt een deskundige met mij doornemen welke
hulp ik kan krijgen. Ik ben nerveus hierover. Hoe kan ik dit zo goed mogelijk doen?