Inenten tegen Corona

Op dit ogenblik is het inenten van 80+ gaande, in de loop van maanden komen allen aan de beurt. 
In mei begint de bescherming overal door te dringen. Het wordt geregeld door de GGD van de regio. Hier volgt de prikroute in Amsterdam. Het is soms ingewikkeld. Help vooral mensen die het niet helemaal zelf kunnen regelen. Zij zijn de kwetsbaarste onder ons

 – voor 80+ kan je nu corona vaccinatie afspreken bij de GGD, dus voor jezelf, je partner, voor wie jij zorg biedt of regelt. In Amsterdam Zuid is de prikplek Entree G van de RAI, gratis parkeren. De GGD zendt brieven, maar soms gaat dat niet goed, door veel ijs en drukte. Je kan het ook zelf regelen. 
Houd pen, papier en je BSN (burger servicenummer) bij de hand.   
Je belt 020-555 5202 of beter nog 0800-7070 en volgt de instructies.

Het gaat persoon voor persoon, maar in één gesprek kan je ook voor een ander afspraken boeken, die zelf per telefoon moet toestemmen.  Je spreekt af voor je 1e en voor je 2e inenting na circa 4-6 weken. De GGD kan naast elkaar twee dossiertjes digitaal aanmaken. Het kost een kwartier tijd.

Men vraagt jouw lijst medicijnen. Bij corona-verdachte-klachten moet je niet komen en maak je een nieuwe afspraak. Je komt met je ID = identiteitskaart paspoort of rijbewijs.

Bevestigingen + instructies volgen per mail, een paar minuten na de afspraak.

Je moet een goed ingevulde gezondheidsverklaring (aangehecht) inleveren. Je krijgt het toegezonden of kan het (laten) printen. Wie geen printer heeft kan vragen of een kennis / buddy dat wil doen. Maar op de GGD RAI plek kan je het ook invullen met een eigen pen.

Wie iemand helpt zonder internet, kan als tussenpersoon veel regelen. Wie een website heeft kan dit eventueel overnemen, of verwijzen naar de GGD.
Zend deze informatie naar sleutelfiguren in je omgeving, hoewel steeds meer mensen dit zullen weten.

LET OP : Wat de GGD stelt gaat voor, deze mail wil alleen helpen.

Tenslotte: mail je huisarts als je de corona-vaccinatie(s) ingespoten hebt gekregen.

En . . . . correcties / vragen welkom!

Alleen samen krijgen we het er onder.