Intentieverklaring

INTENTIEVERKLARING

Een probleem is oplosbaar. Wat niet oplosbaar is, is een gegeven  (M.Simon).

In de zorg voor, van en door mensen zijn veel praktische weetjes voorhanden. (Van Dale: weetje = 1. Feit dat men kent.  2. Iets dat nodig is om te weten.) Veel van die weetjes worden telkens opnieuw uitgevonden, met vallen en opstaan. Zorgweetjes.com/Carefacts.com is een website, die deze weetjes verzamelt en gratis ter beschikking stelt. De weetjes kunnen op internet relatief eenvoudig worden opgezocht en gevonden. De eerste honderd weetjes zijn door de kerngroep verzameld (mei  2014).

De kerngroep hoopt dat zoveel mogelijk mensen betrokken bij (mantel)zorg, hun praktische kennis en ervaring in de vorm van zorgweetjes willen en zullen delen met anderen. Bovendien vraagt de kerngroep de gebruiker van de website al geplaatste zorgweetjes aan te vullen of te corrigeren.

Zorgweetjes.com/Carefacts.com werkt noch financieel, noch materieel  met het oogmerk winst te maken. De startfinanciering komt van Stadsdeel Zuid Amsterdam. Onderhoud en uitbreiding van de website wordt betaald uit donaties van neutrale, niet politieke instellingen c.q. bronnen. De kosten zullen zo laag mogelijk gehouden worden. Bezoekers, lezers en deelnemers hoeven niets te betalen voor het gebruik van de informatie, maar krijgen ook geen vergoeding voor aangeleverde weetjes en correcties.

Samengevat… de kerngroep roept allen op één of meer zorgweetjes in te zenden of te corrigeren. Wie een zorgweetje inzendt of corrigeert doet dit gratis, zonder voorwaarden, voor altijd. Allen zijn dankbaar voor de bijdragen. De kerngroep redigeert de inhoud van de website en bepaalt autonoom of een zorgweetje wordt geplaatst, gewijzigd of verwijderd. Ook hierbij zijn voorstellen zeer welkom.

Alle weetjes zijn suggesties, die men uit eigen vrije wil kan toepassen of nalaten, voor eigen verantwoordelijkheid. Wie een zorgweetje gebruikt of adviseert tot gebruik doet dat voor eigen aansprakelijkheid. De kerngroep werkt zo zorgvuldig mogelijk en doet veel moeite fouten te vermijden. De kerngroep kan geen financiële of materiële aansprakelijkheid voor fouten en schade door de inhoud aanvaarden. Zie ook de disclaimer onder aan de pagina.

De kerngroep streeft ernaar in samenwerking met gebruikers, deelnemers, bezoekers en geïnteresseerden een website te maken, waar uiteindelijk een schat aan informatie bij elkaar komt en vrij beschikbaar en eenvoudig toegankelijk is voor iedereen die behoefte heeft aan praktische kennis over alle aspecten van de (mantel)zorg voor de medemens.

De kerngroep dankt de heer Rolf Smit te Amstelveen voor het gratis ontwerp en het voor altijd ter beschikking stellen van het logo.

De kerngroep Zorgweetjes (mei 2014):

Rolf Smit, Rupino Griffioen, Richard Schimmelpennink, Marijse Citroen