Vrijwilligers

Wil jij in de kerngroep helpen?

De kerngroep van Zorgweetjes.com / Carefacts.com zoekt enthousiaste actieve vrijwilligers om de website te onderhouden, te vullen, uit te breiden en – voor de toekomst – samen te werken met gelijk georganiseerde vrijwilligersorganisaties in het buitenland. Deze vrijwilligers stellen hun werk en hun expertise gratis ter beschikking. Enige redactionele kennis strekt tot voordeel, aanleg tot samenwerken is essentieel. Ons doel is om een permanente kerngroep van 10 – 15 mensen te realiseren. We stellen ons voor dat een lid van de kerngroep minstens enkele uren per week haar of zijn beste medewerking levert.

Van onze vrijwilligers wordt gevraagd vanuit kennis over en ervaring met daadwerkelijke praktische zorg (zelfzorg, mantelzorg, vrijwilligerszorg) mee te werken deze website te laten slagen. En ook professionals zijn van harte welkom als vrijwilligers. Er is geen vergoeding. De website is in juni 2014 dank zij een subsidie van het stadsdeel Zuid te Amsterdam gestart. (Zie financiën).

Van het kerngroepslid worden zelf opgegeven naam, leeftijd en achtergrond (beroep, kennis, vaardigheid), mailaccount, woonplaats geregistreerd in het kleine besloten gedeelte van de website. Een eventuele relatie met winstzoekende organisatie wordt vermeld. In overleg met jou worden enkele van je gegevens in het open gedeelte van de website vermeld, in het kader van zichtbaarheid en transparantie. De kerngroepsleden worden opvolgend genummerd, zodat de lijst van de kerngroepsleden ook een historisch karakter krijgt.

De website Zorgweetjes.com /Carefacts.com wil – zie onze intentieverklaring – immers permanent zijn.

Indien jij denkt geschikt te zijn om deze mens-dienende taak mede op je te nemen, meldt dan je achtergrond, je expertise en je ervaring bij vrijwilligers@zorgweetjes.com of vul onderstaand formulier in. Je informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 

Hopelijk kan en wil je Zorgweetjes.com helpen een succes te worden. Vast dank.

Namens de kerngroep Rupino Griffioen.

Opgeven als vrijwilliger

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Voornaam
Achternaam