Wie-zijn-wij?

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers die praktische weetjes op het gebied van zorg zoeken, verzamelen, ordenen. Bij geschiktheid wordt het in de vorm van vraag en antwoord als een zorgweetje op deze website gezet.

Wij zijn de kerngroep van Zorgweetjes.com/Carefacts.com en streven naar een omvang van 10-15 leden om de website te onderhouden, te vullen, uit te breiden en – voor de toekomst – samen te werken met gelijk georganiseerde vrijwilligersorganisaties in het buitenland. Binnen de kerngroep houdt een redaktie zich bezig met het plaatsen van de teksten/beelden op de website.

Als vrijwilligers streven we er naar je vragen goed te beantwoorden. Het kan voorkomen dat het enkele dagen tot een week duurt voor we antwoord geven. Soms is specialistische informatie nodig.

Deze website Zorgweetjes.com is in juni 2014 gestart en de kerngroep kent dan de volgende leden.

1. Rolf Smit (niet meer actief).
2. Rupino Griffioen
3. Richard Schimmelpennink
4. Marijse Citroen
6. Mia Rodenbrug

Als u hier klikt dan vindt u onze intentieverklaring.